Аддзел экалогіі раслінных комплексаў

Гістарычная даведка фларыстычных даследаванняў

Фларыстычныя даследаванні ў Палескім запаведніку пачаліся праводзіцца з 1993 года супрацоўнікамі сектара В. С. Піскуновым, А. М. Чудзінавым і Р. В. Рубанавай. Менавіта ў перыяд з 1993 па 1998 гады праводзіліся даследаванні па выяўленні месцазнаходжанне відаў раслін якія знаходзяцца пад аховай і занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Быў сабраны даволі шырокі гербарны матэрыял які ўключае 98 сямействаў 348 родаў 581 выгляд, якія растуць на запаведнай тэрыторыі. Наступнымі праграмамі навуковых даследаванняў адзначана правядзенне фларыстычных даследаванняў на пастаяннай аснове.

Наяўнасць фрагментарных дадзеных аб праходжанні натуральных працэсаў трансфармацыі раслінных супольнасцяў вызначыла ў перыяды з 1992 па 1993 гады і з 1996 па1999 гады ход даследаванняў флоры на тэрыторыі запаведніка супрацоўнікамі Інстытута эксперыментальнай батанікі ім. У. Ф. Купрэвіча НАН Беларусі А. М. Скуратовічам і Д. В. Дубовікам. Па выніках сумесных даследаванняў у 2002 годзе была апублікаваная манаграфія:»Флора і расліннасць Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка". У ёй прыведзены дапоўнены сістэматычны спіс на 274 выгляду сасудзістых раслін, уключаючы і дзічэюць культывуюцца віды. Такім чынам, флора запаведніка на той перыяд налічвала 855 відаў сасудзістых раслін. Акрамя апісання раслінных супольнасцяў, таксанамічных структуры флоры і спектру вядучых сямействаў у працы даецца картаграфічная інфармацыя аб месцах рэгістрацыі відаў, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь і відаў маючых патрэбу ў прафілактычнай ахове.

З 1998 па 2003 год працы па высвятленні відавога складу супрацоўнікамі запаведніка не праводзіліся. У 2003 годзе былі адноўленыя геоботанические даследаванні флоры запаведніка. Вывучаны тэарэтычныя аспекты ацэнкі флоры запаведніка, фарміравання гербарыя раслін і вызначэння месцазнаходжання відаў, занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі.

Пад кіраўніцтвам Г. Д. Матусова спецыялістамі навуковага аддзела экалогіі раслінных комплексаў за перыяд 2004 па 2012 гады было зарэгістравана 114 новых відаў сасудзістых раслін для флоры запаведніка. Па выніках дадзенага перыяду даследаванняў апублікаваны ў 2013 годзе артыкул, у якім прыведзены звесткі аб новых відах сасудзістых раслін і месцах іх рэгістрацыі.

У 2014 годзе быў зноўку перагледжаны сабраны гербарны матэрыял і складзены актуалізаваны сістэматычны Спіс сасудзістых раслін. Паводле атрыманых дадзеных на тэрыторыі запаведніка зарэгістравана вырастанне 1008 відаў вышэйшых раслін, якія адносяцца да 479 родаў і 128 сямействаў. Абагульняючай фларыстычныя даследаванні ўсіх перыядаў з'явілася 2014 публікацыя, якая адлюстроўвае сістэматычны спіс сучаснага стану флоры сасудзістых раслін Палескага запаведніка. Вынікі даследаванняў флоры, атрыманыя супрацоўнікамі навуковага аддзела экалогіі раслінных комплексаў запаведніка, выкладзены ў справаздачах аб навукова-даследчай працы і ў працах. Інфармацыя аб распаўсюдзе рэдкіх і ахоўных відаў раслін змяшчаецца ў навуковых працах, артыкулах, дакладах, якія былі выдадзеныя ў розныя гады.

Вялікія і вельмі каштоўныя фларыстычныя зборы былі выкананы А. В. Шамро, асноўная частка якіх захоўваецца ў гербарнай калекцыі Палескага запаведніка. Атрымала далейшае развіццё электронная версія гербарыя Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка, створаная В. Е. Рошчыным. На бягучы момант створаны абноўлены інфармацыйны рэсурс, які забяспечвае доступ да пастаянна папаўняецца базе дадзеных, якая ўключае ўжо каля 4000 гербарных лістоў з поўнай характарыстыкай гербарнага ўзору з калекцый, што забяспечвае зручнасць выкарыстання назапашанай інфармацыі.

У працах па арганізацыі, правядзенню фларыстычных даследаванняў, зборы, вызначэнні відавы прыналежнасці раслін у розныя гады прымалі ўдзел В. С. Піскуноў, А. М. Чудзінаў, Р. В. Рубанава, Г. В. Вынаев, Г. Д. Матус, В. І. Кіцікаў, С. А. Вараненка, П. М. Юхно, М. П. Юхно, Л. В. Маленок, А. М. Варанецкая, Л. М. Турчын, М. В. Кудзін, Д. К. Гарбарук, І. В. Шаркевич, С. В. Шумак, Г. В. Прышчэп. Неабходна адзначыць папаўненне гербарнай калекцыі запаведніка асабістымі зборамі яго супрацоўнікаў-В. П. Трыбіс, і. Н. Ходас, Л. В. Жыляк, М. А. Міхеда, Т. Г. Гакель.

Дапамога ў вызначэнні і ўдакладненні відавой прыналежнасці раслін на працягу ўсіх гадоў вывучэння флоры аказвалася супрацоўнікамі Дзяржаўнай навуковай установы " Інстытут эксперыментальнай батанікі ім. В. Ф. Купрэвіча НАН Беларусі» а. А. Скуратовичем, Д. В. Дубовиком, Д. І. Траццяковым, В. М. Ціхаміравым.

Задачы аддзела

Вывучэнне стану раслінных супольнасцяў і відавой разнастайнасці ва ўмовах радыеактыўнага забруджвання на тэрыторыі Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка.

Правядзенне навукова-даследчых работ і навукова-практычных распрацовак у галіне радиоэкологии раслін.

Функцыі аддзела

Выкананне навукова - даследчых работ, прадугледжаных для аддзела планам навукова-даследчых работ.

Вывучэнне радыяцыйнай абстаноўкі ў лясных і лугоў-балотных фітацэнозах Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка.

Даследаванне асаблівасцяў радыеактыўнага забруджвання раслін і суадносіны забруджвання раслінных аб'ектаў з утрыманнем радыенуклідаў ў глебе.

Вывучэнне фактараў, якія ўплываюць на паступленне радыенуклідаў у расліны.

Штогадовае папаўненне фондавага гербарыя Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка.

Складанне спісу ахоўных раслін, унесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, якія растуць на тэрыторыі Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка.

Прадстаўленне навуковых справаздач для разгляду на пасяджэннях навукова-тэхнічнага савета Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка.

Склад аддзела

Гарбарук Дзмітрый Канстанцінавіч - загадчык аддзела

Углянец Анатоль Уладзіміравіч - вядучы навуковы супрацоўнік, кандыдат сельскагаспадарчых навук

Турчын Ларыса Міхайлаўна - навуковы супрацоўнік

Варанецкая Алеся Мікалаеўна - малодшы навуковы супрацоўнік

Шумак Святлана Васільеўна - малодшы навуковы супрацоўнік, магістр сельскагаспадарчых навук

Шаркевіч Іна Валянцінаўна - спецыяліст 2 катэгорыі

Вараненка Святлана Анатольеўна - лабарант

Углянец А. В., Шаркевич І. В., Д. К. Гарбарук, Шумак С. В., С. Вараненка А., Турчын Л. М., Варанецкая А. М. (злева направа)

Навукова-даследчая праца на перыяд 2016-2020 гадоў аддзелам экалогіі раслінных комплексаў праводзіцца па тэме: "стан біягеацэнозаў ва ўмовах адсутнасці антрапагеннай нагрузкі і радыяцыйна-экалагічнае становішча, вызначанае радыеактыўнымі выпадзеннямі, уключаючы трансуранавыя элементы, у блізкай зоне Чарнобыльскай АЭС "па заданні:»Лесаўтваральныя працэсы на землях запаведніка".

Мэта даследаванняў: < /strong>вывучыць ход лесаўтваральных працэсаў на лясных і нелесных землях, натуральнага аднаўлення лесу, росту лясных культур беларускага сектара зоны эвакуацыі (адчужэння) Чарнобыльскай АЭС.

Задачы даследаванняў:

1. Даць ацэнку зменам ляснога фонду Палескага запаведніка за постчарнобыльскі перыяд.

2. Вывучыць ход папярэдняга натуральнага аднаўлення лесу ў насаджэннях асноўных лесаўтваральных парод.

3. Вывучыць ход натуральнага аднаўлення лесу на землях былога сельгаскарыстання.

4. Выявіць асаблівасці натуральнага аднаўлення драўняных парод у адселеных населеных пунктах.

5. Вывучыць і даць ацэнку вынікам штучнага лесаразвядзення на землях былога сельгаскарыстання за постчарнобыльскі перыяд.

6. Вядзенне радыяцыйна-экалагічнага маніторынгу лясных насаджэнняў ключавых фармацый асноўных тыпаў лесу.

7. Вядзенне фларыстычных даследаванняў.

8. Арганізаваць у эксперыментальных мэтах маніторынг паводзін 90Sr і 241Am ў сістэме глеба-расліна-прадукцыя раслінаводства і пчалярства.

Даследаванні праводзяцца згодна з зацверджанай праграмы па чатырох напрамках у адпаведнасці з пастаўленымі мэтамі і неабходнымі для вырашэння задачамі.

Кірунак "Лесаўтваральныя працэсы на землях запаведніка"

Праведзенымі даследаваннямі ўстаноўлена, што пад полагам высокаўзроставых насаджэнняў самых распаўсюджаных тыпаў лесу хваёвай, бярозавай, чарнаольхавай і дубовай фармацый пасля 30-гадовага адсутнасці лесагаспадарчай дзейнасці папярэдняе натуральнае аднаўленне лесу працякае нездавальняюча. Вызначаны стрымліваюць гэты працэс фактары па фармацыях і тыпах лесу. У аддаленай перспектыве ў чарнаальшаніках сныцевых, у адзінкавых насаджэннях бярозы павіслай вытворных ад дуброў і пойменных дубровах прагназуецца фарміраванне насаджэнняў ясеня з прымешкай дуба.

Асноўныя вынікі даследаванняў выкладзены ў публікацыях:

Гарбарук, Д. К. папярэдняе натуральнае аднаўленне ў сухадольных хвойніках зоны адчужэння Чарнобыльскай АЭС / Д. К. Гарбарук, М. В. Кудзін, А. В. Углянец / / Сб. науч. тр. / НАН Беларусі, Ін-т лесу . – Гомель, 2017. – Вып. 77: праблемы лесазнаўства і лесаводства. – С. 28-38.

Кудзін, М. В. папярэдняе натуральнае аднаўленне лесу ў высокаўзроставых чорнаальшаніках зоны адчужэння Чарнобыльскай АЭС / М. В. Кудзін, А. В. Углянец, Д. К. Гарбарук / / працы БДТУ. Шэры. 1, Лясная гаспадарка, Прыродакарыстанне і перапрацоўка аднаўляльных рэсурсаў. – Мінск: БДТУ, 2017. – № 2 (198). – С. 64-72.

Кудзін, М. В. папярэдняе натуральнае аднаўленне лесу ў вытворных бярэзніку павіслых зоны адчужэння Чарнобыльскай АЭС / М. В. Кудзін, А. В. Углянец, Д. К. Гарбарук / / Сб. науч. тр. / НАН Беларусі, Ін-т лесу . – Гомель, 2018. – Вып. 78: праблемы лесазнаўства і лесаводства. – С. 151-164.

Углянец, А. В. папярэдняе натуральнае аднаўленне лесу ў высокаўзроставых дубровах зоны адчужэння Чарнобыльскай АЭС / А. В. Углянец, М. В. Кудзін, Д. К. Гарбарук / / працы БДТУ. Шэры. 1, Лясная гаспадарка, Прыродакарыстанне і перапрацоўка аднаўляльных рэсурсаў. – Мінск: БДТУ, 2019. – № 1 (216). – С. 31-41.

Усталяваны нездавальняючы ход натуральнага аднаўлення драўняных і хмызняковых парод на якія выйшлі з сельскагаспадарчага выкарыстання землях зоны адчужэння ЧАЭС. Выяўлены фактары, якія стрымліваюць лесовозобновление, а таксама якія аказваюць станоўчы ўплыў на яго і вызначаюць відавы склад фарміруюцца фітацэнозаў.

Асноўныя вынікі даследаванняў выкладзены ў публікацыях:

Гарбарук, Д. К. Натуральнае аднаўленне лесу на прагаліну ў зоне адчужэння Чарнобыльскай АЭС / Д. К. Гарбарук, А. В. Углянец, А. М. Варанецкая // Працы БДТУ. Шэры. 1, Лясная гаспадарка, Прыродакарыстанне і перапрацоўка аднаўляльных рэсурсаў. – Мінск: БДТУ, 2019. – № 2 (222). – С. 33-42.

Углянец, А. В. натуральнае аднаўленне лесу на былых меліяраваных землях зоны адчужэння Чарнобыльскай АЭС / А. В. Углянец, Д. К. Гарбарук, і. В. Шаркевіч / / Сб. науч. тр. / НАН Беларусі, Ін-т лесу . – Гомель, 2019. – Вып. 79: праблемы лесазнаўства і лесаводства. – С. 155-165.

Папярэдняе натуральнае аднаўленне лесу ў бярэзніку чарнічным вытворным ад хвойніку

Натуральнае аднаўленне лесу на прагаліну, якія прымыкаюць да бярэзніку

Натуральнае аднаўленне лесу на прагалінах, якія прымыкаюць да вольхам

Натуральнае аднаўленне лесу на прагаліну, якія прымыкаюць да дуброве

Натуральнае аднаўленне лесу на прагаліну, якія прымыкаюць да былых населеных пунктах

Натуральнае аднаўленне лесу на меліяраваных землях

Ацэненая эфектыўнасць штучнага аблясення былых сельскагаспадарчых зямель зоны адчужэння шляхам пасадкі чыстых і змешаных лясных культур хвоі і дуба. Устаноўлена, што станоўчы ўплыў на іх захаванасць аказвае павелічэнне гушчыні пасадкі, дапаўненні і агратэхнічныя сыходы за культурамі твердолиственных парод. У мэтах павышэння прыжывальнасці і захаванасці культур хвоі дадзены прапановы павышэння гушчыні іх пасадкі.

Асноўныя вынікі даследаванняў выкладзены ў публікацыі:

Кудзін, М. В. Лесакультурны фонд зоны адчужэння і яго засваенне за постчарнобыльскі перыяд перыяд / М. В. Кудзін, С. В. Шумак / / Сб. науч. тр. / НАН Беларусі, Ін-т лесу . – Гомель, 2017. – Вып. 77: праблемы лесазнаўства і лесаводства. − С. 205-220.

Вывучаны асаблівасці аднаўлення лесу на тэрыторыі адселеных у 1986-1993 гг.вёсак, размешчаных на бедных пясчаных глебах у зоне адсялення і адчужэння ЧАЭС. Выяўлены відавы склад дрэў і кустоў, якія ўдзельнічаюць у адукацыі лясных насаджэнняў, які ўключае мясцовыя і інтрадукаваныя віды, гібрыды і гатункі лясных, пладова-ягадных і дэкаратыўных дрэў і хмызнякоў.

Устаноўлена, што зарастанне лесам былых вёсак працякае павольна і яшчэ не завяршылася. Да застаюцца пад прагалінамі. Праз 28-33 гады пасля адсялення на 50 % іх тэрыторыі ўтварыліся раслінныя супольнасці ляснога тыпу з перавагай піянерных інтрадукаваных (клёну ясенелистного, акацыі белай) і мясцовых лясных (бярозы павіслай і асіны) драўняных відаў. Шырокае распаўсюджванне атрымалі невялікія "гайкі" пладовага дрэва-слівы хатняй. На адкрытых участках працягваюць фарміравацца групы і Курціны дрэў, якія трансфармуюцца ў насаджэнні нехарактэрнага для лясных насаджэнняў Палесся складу.

Сфармаваліся насаджэнні акацыі белай у былых населеных пунктах

Сфармаваліся насаджэнні слівы хатняй ў былых населеных пунктах

Якія сфармаваліся насаджэнні драбналістых парод у былых населеных пунктах

Сфармаваліся насаджэнні клёну ясенелистного ў былых населеных пунктах

Лесаўтварэнне на пустках у былых населеных пунктах

Кірунак "Радыяцыйна-экалагічны маніторынг лясных экасістэм"

Створана базавая маніторынгавая сетка для правядзення радыяцыйна-экалагічнага маніторынгу ў найбольш распаўсюджаных тыпах лесу хваёвай, бярозавай, чарнаольхавай і, упершыню для беларускай часткі зоны адчужэння, - дубовай фармацый.

Атрыманы сучасныя дадзеныя па назапашванні і каэфіцыентах пераходу 137Cs і 90Sr у органах і тканінах дамінантных відаў раслін розных ярусаў насаджэнняў па тыпах лесу. Складзеныя ранжыраваныя шэрагі назапашвання 137Cs і 90Sr кампанентамі драўняных, падлеткаў-падлесачных, травяна-мохавых ярусаў у краявідным і тыпалагічным аспектах. Пацверджана, што адрозненні ў узроўнях назапашвання гэтых радыенуклідаў кампанентамі раслін абумоўлены відавы спецыфічнасцю іх назапашвання, Умовамі месцавырастання, перш за ўсё вільгацезабяспечанасцю Глеб.

Устаноўлены часовыя адрозненні і тэндэнцыі дынамікі каэфіцыентаў пераходу 137Cs і 90Sr у органы і тканы асобных кампанентаў лясных фітацэнозаў.

Адноўлены радыёэкалагічныя даследаванні на закладзеных у 1987-1989 гг. на стацыянарах. Выяўлены накіраванасць і асаблівасці доўгачасовай (1988-2018 гг.) дынамікі параметраў забруджвання глебы, драўніны і кары хвоі 137Cs у хвойніках імшыстых, устаноўлены фактары яе вызначаюць.

Асноўныя вынікі даследаванняў выкладзены ў публікацыях:

Гарбарук, Д. К. размеркаванне запасу 137Cs у лясной падсцілцы і глебе дамінуючых тыпаў лесу хваёвай фармацыі блізкай зоны аварыі на Чарнобыльскай АЭС / Д. К. Гарбарук // Сб. науч. тр. / НАН Беларусі, Ін-т лесу . – Гомель, 2015. – Вып. 75: праблемы лесазнаўства і лесаводства. – С. 412-420.

Углянец, А. В. дынаміка забруджвання 137Сѕ драўніны і кары хвоі ў хвойніках верасовых і імшыстых зоны адчужэння Чарнобыльскай АЭС / А. В. Углянец, Д. К. Гарбарук, М. В. Кудзін / / Сб. науч. тр. / НАН Беларусі, Ін-т прыродакарыстання. – Мінск, 2017. – Вып. 31: Прыродакарыстанне. – С. 79-85.

Гарбарук, Д. К. назапашванне 137Cs і 90Sr бярозавымі дрэвастоямі зоны адчужэння Чарнобыльскай АЭС / Д. К. Гарбарук, М. В. Кудзін, А. В. Углянец / / Радыёбіялогія: актуальныя праблемы : Матэрыялы міжнар. навук. конф., Гомель, 27-28 Сэнт. 2018 г. / НАН Беларусі, Ін-т радыебіялогіі ; рэдкал. І. А. Чэшык (гл. рэд.) [і інш.]. – Гомель, 2018. – С. 35-38.

Углянец, А. В. назапашванне 137Cs і 90Sr кампанентамі дрэвастою, падросту і падлеску ў дубровах зоны адчужэння Чарнобыльскай АЭС / А. В. Углянец, Д. К. Гарбарук / / Сб. науч. тр. / НАН Беларусі, Ін-т лесу . – Гомель, 2019. – Вып. 79: праблемы лесазнаўства і лесаводства. – С. 236-247.

Kudzin, M. Distribution of 137Cs Between the Components of Pine Forest of Chernobyl NPP Exclusion Zone / M. Kudzin, V. Zabrotski, D. Harbaruk. // Impact of Cesium on Plants and the Environment / ed.: D. K. Gupta, C. Walther – Hannover, 2016. – P. 149–169.

Kudzin, M. 90Sr in the Components of Pine Forest of Belarusian Part of Chernobyl NPP Exclusion Zone / M. Kudzin, V. Zabrotski, D. Garbaruk, A. Uhlianets // Strontium Contamination in the Environment / ed.: P. Pathak, D. K. Gupta – Switzerland, 2019. – P. 159–183.

Кірунак "назапашвання 90Sr і 241Am медоносными і кармавымі раслінамі і прадукцыяй пчалярства і раслінаводства"

Вызначаны параметры назапашвання 137Cs, 90Sr і 241Am генератыўнымі органамі медоносных раслін, мёдам, кармавымі і збожжавымі культурамі, сеянцамі іглічных і лісцяных парод.

Пацверджана магчымасць атрымання нарматыўна чыстай прадукцыі пчалярства пры забруджванні глебы 137Cs да 15 Кі/км2 і 90Sr да 1 Кі/км2. Складзеныя ранжыраваныя шэрагі медоносных раслін па пераходзе 90Sr у кветкі драўняных і культывуюцца медоносных раслін. Рэкамендаваныя меданосы, культываванне якіх спрыяе атрыманню зніжэння ўтрымання радыенуклідаў у апіпрадукцыі.

У эксперыментальнай зоне запаведніка ўстаноўлена прыдатнасць сенажацяў і пашы для выпасу коней, нарыхтоўкі сена, вырошчвання саломы і збожжа аўса – для кармлення гэтых жывёл.

Гадуюцца на гадавальніках запаведніка сеянцы лясных парод не рэкамендаваны для выкарыстання за межамі зоны адчужэння з-за вялікіх аб'ёмаў вынасу 137Cs, 90Sr і 241Am пры выкопцы.

Асноўныя вынікі даследаванняў выкладзены ў публікацыях:

Углянец, А Таксама. С. забруджванне травастояў 137CS і 90СР у ПВ на абложных землях зоны адчужэння Чарнобыльскай АЭС / С.С. Вуглянец, Д. С. Гарбарук, Ма. С. Кудзін / / Актуальныя праблемы навук аб Зямлі: выкарыстанне прыродных рэсурсаў і захаванне навакольнага асяроддзя : СБ. матэрыялаў Міжнар. навук.-практ. conf., 25-27 st. 2017 d. : v. 2 c. / In-t прыродакарыстання НАН Беларусі, Брэст. аб госпадзе. ун-т ім. А. С. Пушкіна, Брэст. аб госпадзе. тэхніка un-т ; рэдкал. А) С. Карабанаў [і многія іншыя.]; навук. Добра. A. C. Карабанаў, Ma. A. Багдасараў. – Брэст, 2017. – Ам. 2. – З, 54-56.

Гарбарук, Д. К. Асаблівасці пчалярства на радыеактыўна забруджаных землях зоны адчужэння ЧАЭС / Д. К. Гарбарук / / праблемы ацэнкі, маніторынгу і захавання біяразнастайнасці : СБ.матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. экол. конф., Брэст, 23 лістапада. 2017 г. / Брэст. дзярж. ун - т ім. А. С. Пушкіна ; рэдкал. І гэта не так. – Брэст, 2017. – С. 200-203.

Кудзін, М. В. вырошчванне сеянцоў лясных драўняных парод ва ўмовах зоны адчужэння Чарнобыльскай АЭС / М. В. Кудзін, Д. К. Гарбарук, А. В. Углянец / / Радыёбіялогія: сучасныя праблемы: Матэрыялы міжнар. навук. конф., Гомель, 26-27 Сэнт. Нацыянальная акадэмія навук Беларусі І. А. Чэшык (гл. рэд.) [і інш.]. – Гомель, 2019. – С. 96-99.

Кірунак "Фларыстычныя даследаванні"

Фларыстычнымі даследаваннямі ў 2016-2019 гг. на тэрыторыі запаведніка выяўлены шэраг новых відаў сасудзістых раслін, новыя месцы вырастання ахоўных відаў раней не вядомых для флоры запаведніка.

Складзены абноўлены спіс флоры запаведніка і спіс ахоўных відаў. Па стане на 1.03.2020 г. фларыстычны склад флоры вышэйшых раслін запаведніка ўключае 1157 відаў сасудзістых раслін, якія адносяцца да 545 родаў, 136 сямействаў. У складзе флоры 4 віды дзеразы 7 – хвашчоў, 16 – папараці, 11 – голанасенных і 1119 – пакрытанасенных (з іх 247-адна-і 872-двухдольных).

У запаведніку расце 47 відаў раслін, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, з іх 14 відаў міжнароднай прыродаахоўнай значнасці, і 44 віды уключаных у дадатак да нацыянальнай Чырвонай кнігі, з іх 10 відаў міжнароднай прыродаахоўнай значнасці.

Фонд гербарнай калекцыі папоўніўся 501 узорам. У цяперашні час гербарый і абноўлены інфармацыйны рэсурс, які забяспечвае доступ да пастаянна папаўняецца базе дадзеных, уключае 4568 гербарных ліста.

Для раслін, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, фармуецца «Электронны пашпарт расліны».

Выяўлена 88 таксонаў лішайнікаў, у тым ліку 84 віды і 4 падвіда.

Асноўныя вынікі даследаванняў выкладзены ў публікацыях:

Кудзін, М. В. Флора сасудзістых раслін Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка / М. В. Кудзін, Д. К. Гарбарук, Л. В. Малёнак, Л. М. Турчын / / Сб. науч. арт / Упраўленне справамі Прэзідэнта Рэсп. Беларусь, Бярэзінскі біясферны запаведнік. – Мінск, 2014. – Вып. 9: Асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі Беларусі. Даследаванні. – С. 85-125.

Гарбарук, Д. К. новыя віды ахоўных раслін для Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка / Д. К. Гарбарук, М. В. Кудзін, Л. М. Турчын / / Сб. науч. тр. / НАН Беларусі, ИЭБ ім. В. Ф. Купрэвіча. – Мінск, 2015. – Вып. 44: Батаніка (даследаванні). – С. 103-107.

Гарбарук, Д. К. знаходкі AspleniumtrichomanesL. і Polypodiumvulgarel. у Палескім дзяржаўным радыяцыйна-экалагічным запаведніку / Д. К. Гарбарук, А. В. Углянец / / Сб. науч. тр. / НАН Беларусі, ИЭБ ім. В. Ф. Купрэвіча. – Мінск, 2016. – Вып. 45: Батаніка (даследаванні). – С. 399-403.

Гарбарук, Д. К. новыя месцазнаходжання відаў ахоўных раслін для паўднёва-ўсходняй частцы Беларусі / Д. К. Гарбарук, А. В. Углянец, М. В. Кудзін, Л. М. Турчын / / Сб. науч. тр. / НАН Беларусі, ИЭБ ім. В. Ф. Купрэвіча. – Мінск, 2017. – Вып. 46: Батаніка (даследаванні). – С. 308-312.

Атрыманыя вынікі даследаванняў ўяўляюць цікавасць для спецыялістаў і навуковых супрацоўнікаў запаведніка. Яны выкарыстоўваюцца ў вытворчай дзейнасці, для абнаўлення карт забруджвання глебы запаведніка 137Cs, 90Sr, для ацэнкі бягучага забруджвання драўнянай прадукцыі лесу і прагнознай ацэнкі яго дынамікі, пры лесаўпарадкаванні, пра распрацоўцы розных планаў і праектаў, пры падрыхтоўцы аналітычных матэрыялаў для прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў дзяржорганамі, для інфармавання насельніцтва з мэтай радыяцыйнай бяспекі і фарміравання грамадскай думкі аб неабходнасці захавання ахоўнага рэжыму тэрыторыі запаведніка, у мэтах прапаганды ідэй аховы прыроды і біялагічнай разнастайнасці.

ПРАПАНУЕМ НАВЕДАЦЬ БЕЛАРУСКУЮ ЗОНУ АДЧУЖЭННЯ